Opinie medyczne

Antropologia, opinie medyczne w sądzie

Antropologia, opinie medyczne w sądzie.
Close/Open header

Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych s.c

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszycch usług:
http://www.opinie-sadowe.pl - opinie medyczne

Kontakt: 
tel. kom.: 0-601 94 94 54
tel: (0-22) 833 88 33
kontakt@opinie-sadowe.pl

Informacje:

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
NIP: 525-24-88-653
REGON: 142576336


Badanie skutków śmierci człowieka jest bardzo ważne z punktu widzenia prawnego. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie czynników jakie wpłynęły na śmierć konkretnej osoby. Organy ścigania zainteresowane są tym, by ustalić, czy śmierć nastąpiło z przyczyn naturalnych, czy też w wyniku przestępstwa. Jeśli popełnione zostało przestępstwo podejmowane są śledztwa mające na celu określenie winnych doprowadzenia danej osoby do śmierci. Nauką jaka bada przyczyny oraz czas śmierci jest medycyna sądowa. Badanie zwłok oraz zmian w ciele osoby zmarłej to tanatologia sądowo-lekarska. Z drugiej strony na potrzeby procesów sądowych wykonywane są również badania osób żywych. Takie osoby to pokrzywdzeni w różnych sprawach, czyli poszkodowani, którzy uczestniczyli w wypadkach, czy napadach. Wydane na podstawie badań opinie medyczne pozwalają sądom ustalić zakres odpowiedzialności osób jakie uczestniczyły w napadach rabunkowych, pobiciach, czy wypadkach samochodowych. Osoby poszkodowane starają się bardzo często o odszkodowania na podstawie odniesionych urazów.

Na potrzeby śledztw prowadzonych przez organy ścigania medycyna sądowa zajmuje się również badaniem dowodów rzeczowych. Takie dowody rzeczowe, które związane są z przestępstwem pozwalają na odkrycie sprawców, czy skazanie osób winnych przestępstwa. Medycyna działająca na potrzeby organów śledczych to nauka interdyscyplinarna jaka wykorzystuje wiedzę lekarską, biologiczną oraz prawo. W ramach takiej działalności medycznej badana jest krew, czy DNA. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie podczas procesów sądowych ojcostwa, czyli powinowactwa. Ocenia się również zdolność do zapłodnienia, czy niemoc płciową, co bywa ważnym elementem spraw rozwodowych. Wpływ alkoholu i innych substancji chemicznych na człowieka badane jest w ramach badań toksykologicznych. W ten sposób możliwe jest ustalenie śmierci z powodu przedawkowania alkoholu, czy narkotyków, ale również ustalenie możliwego otrucia osoby, która zmarła przez osoby trzecie, co jest przestępstwem.

 

Nasza oferta ekspertyz medycznych